o nas

Fundacja 4.99
ul. Marzanny 6/16
02-649 Warszawa
contact@boltrecords.pl

Więcej o bieżącej działalności prowadzonej przez fundację:

Bôłt Records – New Music in Eastern Europe

PATAKA ind.

Magazyn „GLISSANDO”

Eastern Waves: Warszawa-Oslo

STREFA – seria koncertowa

Reklama
Zwykły wpis

konkurs na stanowisko kierownika artystycznego projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy o dzieło (w przypadku osób fizycznych) lub umowy o świadczeniu usług (w przypadku osób prawnych) na okres maj 2013-grudzień 2015 na stanowisku kierownika artystycznego projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Zakres czynności obejmować będzie:
– Przygotowanie projektów graficznych 4 albumów płytowych oraz materiałów promocyjnych projektu, z uwzględnieniem specyficznych wymogów MF EOG 2009-2014
– Prowadzenie z drukarniami i tłoczniami konsultacji dotyczących kwestii wizualnych i poligraficznych,
Wymagania dotyczące stanowiska:
– doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych albumów płytowych
– doświadczenie w przygotowywaniu oprawy graficznej oraz materiałów promocyjnych projektów związanych z muzyką eksperymentalną
Opis projektu „Eastern Waves: Warszawa-Oslo”:
Projekt poświęcony będzie dokonaniom pionierów norweskiej muzyki elektroakustycznej: Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga, a w szczególności ich działalności w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie tylko ze względu na ich odrębność oraz znaczenie w skali globalnej, lecz także ze względu na związek kompozytorów ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, w którym obaj debiutowali, współpracując z wybitnym tutejszym kompozytorem i realizatorem dźwięku, Eugeniuszem Rudnikiem. Twórcy ci wywarli na siebie wzajemnie przemożny wpływ, determinując tym samym dalszy rozwój muzyki elektroakustycznej i eksperymentalnej w Polsce oraz Norwegii.
Niesłabnące znaczenie tych – epokowych dla obu kultur muzycznych – związków postanowiliśmy zaprezentować z jednej strony, publikując, w odświeżonych cyfrowo wersjach i z towarzyszeniem bogatego krytycznego komentarza, archiwalne nagrania Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga; z drugiej zaś – powierzając reinterpretacje dzieł Eugeniusza Rudnika i innych kompozytorów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia wybitnym współczesnym przedstawicielom norweskiej sceny eksperymentalnej. Do współpracy postanowiliśmy zaprosić Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach (NOTAM), ze względu na ogromne doświadczenie tej instytucji w tego rodzaju przedsięwzięciach, a także znajomość lokalnego kontekstu oraz kanałów komunikacyjnych.
Rok 2013 poświęcony będzie przede wszystkim, koordynowanym przez NOTAM na terenie Norwegii oraz Fundację 4.99 w Polsce, pracom badawczym zmierzającym do ustalenia faktycznego dorobku elektroakustycznego Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga z ich okresów „polskiego” i „norweskiego”, pozyskaniu wysokiej jakości kopii nagrań, ustaleniu ich statusu prawnego. Na tej podstawie kuratorzy z obu krajów ustalą programy monograficznych, wielopłytowych albumów poświęconych obu kompozytorom, a także zlecą stworzenie rozbudowanych esejów towarzyszących, w trzech wersjach językowych (polski / norweski / angielski). Od poprzednich tego typu wydawnictw albumy te różnić będą się: przekrojowym w wymiarze czasowym oraz merytorycznym (uwzględnimy muzykę towarzyszącą innym dziedzinom sztuki) charakterem oraz pogłębioną, krytyczną naturą opracowania zorientowaną na analizę polsko-norweskich związków kulturowych oraz znaczenie archiwalnych nagrań dla współczesnego oblicza muzyki elektroakustycznej w obu krajach. Publikacja albumu poświęconego Nordheimowi planowana jest na rok 2013, premiera monografii Kolberga – ze względu na większe rozproszenie materiału i mniej zaawansowany stan badań – na rok 2014. W latach 2014-2015 nastąpi akcja informacyjna i promocyjna dotycząca tych publikacji, skierowana do ośrodków akademickich, artystycznych oraz mediów europejskich, z którymi Fundacja 4.99 oraz NOTAM utrzymują stałe kontakty w związku ze swoją bieżącą działalności. Egzemplarze albumów trafią do regularnego obiegu rynkowego standardowymi kanałami dystrybucyjnymi Fundacji 4.99 oraz wydawnictwa Bôłt Records.
W roku 2013 złożone zostaną również zamówienia kompozytorskie i producenckie u dwójki wybitnych przedstawicieli norweskiej muzyki elektroakustycznej. Znakomitej kompozytorce, wokalistce i wykonawczyni muzyki live electronics Maji Ratkje (laureatce m.in. Nagrody Nordheima oraz prestiżowej Prix Ars Electronica 2003,nagrywającej dla Rune Grammofon i Tzadik) powierzymy utwory Eugeniusza Rudnika oparte na materiale wokalnym. Nowe dzieło będzie po części kolażem oryginalnych nagrań polskiego kompozytora, a po części próbą przeniesienia jego studyjnych eksperymentów w świat nowoczesnej wokalno-elektronicznej improwizacji.
Helge Stenowi – cenionemu na całym świecie producentowi muzyki ambient i noise, znanemu pod pseudonimem Deathprod – powierzymy utwory różnych kompozytorów ze Studia Eksperymentlanego Polskiego Radia. Strategia twórcza z pogranicza kolażu i remiksu – zastosowana już przez Stena na epokowej płycie „Nordheim Transformed” – ujawni wewnętrzne bogactwo i ponadczasowość materiału polskich kompozytorów.
Robocze wersje autorskich projektów Ratkje i Deathproda zostaną zaprezentowane w drugiej połowie roku 2013 w ramach premierowego koncertu w Polsce (Maja Ratkje) oraz na antenie Programu Drugi Polskiego Radia (Deathprod). W roku 2014 te nowe utwory zarejestrowane zostaną podczas studyjnych sesji opublikowane na płytach wydawnictwa Bôłt Records. Ponadto Maja Ratkje przedstawi ostateczną koncertową wersję swojego projektu podczas występu w Norwegii. Rok 2015 poświęcimy na promocję całego projektu „Eastern Waves: Warszawa – Oslo” w skali kontynentalnej. Maja Ratkje oraz wybrani przez kuratorów Fundacji 4.99 2 artyści z Polski prezentować będą podczas 4 specjalnych wieczorów (3 koncerty każdy) w klubach i na festiwalach na terenie całej Europy współczesne wersje oraz parafrazy historycznych arcydzieł polsko-norweskiej muzyki elektronicznej. Trasa posłuży także promocji 4 wydawnictw płytowych, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy współczesnymi polskimi i norweskimi twórcami eksperymentalnymi, zainteresowaniu elektroakustycznymi tradycjami naszego regionu międzynarodowego środowiska odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej.
Chodzi z jednej strony o koneserów historii sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś – o nową publiczność klubową. Projekt posłuży więc integracji różnorodnych – kulturowo i środowiskowo – grup odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej, a także prezentacji i promocji tego typu twórczości z Polski i Norwegii, z uwzględnieniem jej globalnego znaczenia, kulturowej odrębności oraz różnorodności. Trwałym dokumentem projektu, o szczególnych walorach edukacyjnych (krytyczne eseje w trzech wersjach językowych), pozostaną cztery wydawnictwa płytowe. Przychód ze sprzedaży płyt przeznaczony zostanie na realizację projektu.
Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy skalkulować jako oczekiwane wynagrodzenie za realizację całego projektu. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w ratach za realizację poszczególnych etapów projektu (ilość rat oraz poszczególne kwoty do negocjacji). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową – pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa – lub mailem – pod adres: internet.glissando@gmail.com – w terminie 10.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwykły wpis

konkurs na stanowisko kierownika dźwiękowego projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy o dzieło (w przypadku osób fizycznych) lub umowy o świadczeniu usług (w przypadku osób prawnych) na okres maj 2013-grudzień 2015 na stanowisku kierownika dźwiękowego projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Zakres czynności obejmować będzie:
– Cyfrowe odświeżenie archiwalnych nagrań oraz mastering nagrań współczesnych do 3 albumów płytowych (4-5 CD)
– koordynacja pracy innych reżyserów dźwięku zaangażowanych w projekt
Wymagania dotyczące stanowiska:
– doświadczenie w rejestrowaniu oraz opracowywaniu nagrań muzyki eksperymentalnej
– doświadczenie w odszumianiu i rekonstrukcji starych nagrań muzyki elektroakustycznej
– znajomość dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia
Opis projektu „Eastern Waves: Warszawa-Oslo”:
Projekt będzie poświęcony będzie dokonaniom pionierów norweskiej muzyki elektroakustycznej: Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga, a w szczególności ich działalności w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie tylko ze względu na ich odrębność oraz znaczenie w skali globalnej, lecz także ze względu na związek kompozytorów ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, w którym obaj debiutowali, współpracując z wybitnym tutejszym kompozytorem i realizatorem dźwięku, Eugeniuszem Rudnikiem. Twórcy ci wywarli na siebie wzajemnie przemożny wpływ, determinując tym samym dalszy rozwój muzyki elektroakustycznej i eksperymentalnej w Polsce oraz Norwegii.
Niesłabnące znaczenie tych – epokowych dla obu kultur muzycznych – związków postanowiliśmy zaprezentować z jednej strony, publikując, w odświeżonych cyfrowo wersjach i z towarzyszeniem bogatego krytycznego komentarza, archiwalne nagrania Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga; z drugiej zaś – powierzając reinterpretacje dzieł Eugeniusza Rudnika i innych kompozytorów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia wybitnym współczesnym przedstawicielom norweskiej sceny eksperymentalnej. Do współpracy postanowiliśmy zaprosić Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach (NOTAM), ze względu na ogromne doświadczenie tej instytucji w tego rodzaju przedsięwzięciach, a także znajomość lokalnego kontekstu oraz kanałów komunikacyjnych.
Rok 2013 poświęcony będzie przede wszystkim, koordynowanym przez NOTAM na terenie Norwegii oraz Fundację 4.99 w Polsce, pracom badawczym zmierzającym do ustalenia faktycznego dorobku elektroakustycznego Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga z ich okresów „polskiego” i „norweskiego”, pozyskaniu wysokiej jakości kopii nagrań, ustaleniu ich statusu prawnego. Na tej podstawie kuratorzy z obu krajów ustalą programy monograficznych, wielopłytowych albumów poświęconych obu kompozytorom, a także zlecą stworzenie rozbudowanych esejów towarzyszących, w trzech wersjach językowych (polski / norweski / angielski). Od poprzednich tego typu wydawnictw albumy te różnić będą się: przekrojowym w wymiarze czasowym oraz merytorycznym (uwzględnimy muzykę towarzyszącą innym dziedzinom sztuki) charakterem oraz pogłębioną, krytyczną naturą opracowania zorientowaną na analizę polsko-norweskich związków kulturowych oraz znaczenie archiwalnych nagrań dla współczesnego oblicza muzyki elektroakustycznej w obu krajach. Publikacja albumu poświęconego Nordheimowi planowana jest na rok 2013, premiera monografii Kolberga – ze względu na większe rozproszenie materiału i mniej zaawansowany stan badań – na rok 2014. W latach 2014-2015 nastąpi akcja informacyjna i promocyjna dotycząca tych publikacji, skierowana do ośrodków akademickich, artystycznych oraz mediów europejskich, z którymi Fundacja 4.99 oraz NOTAM utrzymują stałe kontakty w związku ze swoją bieżącą działalności. Egzemplarze albumów trafią do regularnego obiegu rynkowego standardowymi kanałami dystrybucyjnymi Fundacji 4.99 oraz wydawnictwa Bôłt Records.
W roku 2013 złożone zostaną również zamówienia kompozytorskie i producenckie u dwójki wybitnych przedstawicieli norweskiej muzyki elektroakustycznej. Znakomitej kompozytorce, wokalistce i wykonawczyni muzyki live electronics Maji Ratkje (laureatce m.in. Nagrody Nordheima oraz prestiżowej Prix Ars Electronica 2003,nagrywającej dla Rune Grammofon i Tzadik) powierzymy utwory Eugeniusza Rudnika oparte na materiale wokalnym. Nowe dzieło będzie po części kolażem oryginalnych nagrań polskiego kompozytora, a po części próbą przeniesienia jego studyjnych eksperymentów w świat nowoczesnej wokalno-elektronicznej improwizacji.
Helge Stenowi – cenionemu na całym świecie producentowi muzyki ambient i noise, znanemu pod pseudonimem Deathprod – powierzymy utwory różnych kompozytorów ze Studia Eksperymentlanego Polskiego Radia. Strategia twórcza z pogranicza kolażu i remiksu – zastosowana już przez Stena na epokowej płycie „Nordheim Transformed” – ujawni wewnętrzne bogactwo i ponadczasowość materiału polskich kompozytorów.
Robocze wersje autorskich projektów Ratkje i Deathproda zostaną zaprezentowane w drugiej połowie roku 2013 w ramach premierowego koncertu w Polsce (Maja Ratkje) oraz na antenie Programu Drugi Polskiego Radia (Deathprod). W roku 2014 te nowe utwory zarejestrowane zostaną podczas studyjnych sesji opublikowane na płytach wydawnictwa Bôłt Records. Ponadto Maja Ratkje przedstawi ostateczną koncertową wersję swojego projektu podczas występu w Norwegii. Rok 2015 poświęcimy na promocję całego projektu „Eastern Waves: Warszawa – Oslo” w skali kontynentalnej. Maja Ratkje oraz wybrani przez kuratorów Fundacji 4.99 2 artyści z Polski prezentować będą podczas 4 specjalnych wieczorów (3 koncerty każdy) w klubach i na festiwalach na terenie całej Europy współczesne wersje oraz parafrazy historycznych arcydzieł polsko-norweskiej muzyki elektronicznej. Trasa posłuży także promocji 4 wydawnictw płytowych, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy współczesnymi polskimi i norweskimi twórcami eksperymentalnymi, zainteresowaniu elektroakustycznymi tradycjami naszego regionu międzynarodowego środowiska odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej.
Chodzi z jednej strony o koneserów historii sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś – o nową publiczność klubową. Projekt posłuży więc integracji różnorodnych – kulturowo i środowiskowo – grup odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej, a także prezentacji i promocji tego typu twórczości z Polski i Norwegii, z uwzględnieniem jej globalnego znaczenia, kulturowej odrębności oraz różnorodności. Trwałym dokumentem projektu, o szczególnych walorach edukacyjnych (krytyczne eseje w trzech wersjach językowych), pozostaną cztery wydawnictwa płytowe. Przychód ze sprzedaży płyt przeznaczony zostanie na realizację projektu.
Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy skalkulować jako oczekiwane wynagrodzenie za realizację całego projektu. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w ratach za realizację poszczególnych etapów projektu (ilość rat oraz poszczególne kwoty do negocjacji). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową – pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa – lub mailem – pod adres: internet.glissando@gmail.com – w terminie 10.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwykły wpis

konkurs na stanowisko producenta koncertów w projekcie „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy zlecenia na okres maj 2013-grudzień 2015 na stanowisku producenta koncertów w projekcie „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Zakres czynności obejmować będzie:
– Zaplanowanie, organizacja i produkcja 6 koncertów w Polsce, Norwegii (we współpracy z koordynatorem projektu ze strony NOTAM) oraz innych krajach europejskich
– konsultacje i petraktacje z właścicielami lub zarządcami klubów, sal koncertowych oraz organizatorami festiwali
– przygotowanie i realizacja strategii promocyjnej dotyczącej koncertów (we współpracy z producentem wydawnictw płytowych).
Wymagania dotyczące stanowiska:
– doświadczenie w pracy przy projektach kulturalnych, w szczególności związanych z organizacją koncertów muzyki eksperymentalnej w Polsce i za granicą,
– znajomość dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia,
– doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków publicznych i europejskich,
– doświadczenie w koordynacji pracy artystów i ekspertów rożnych dyscyplin,
– znajomość języka angielskiego,
– biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
Opis projektu „Eastern Waves: Warszawa-Oslo”:
Projekt poświęcony będzie dokonaniom pionierów norweskiej muzyki elektroakustycznej: Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga, a w szczególności ich działalności w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie tylko ze względu na ich odrębność oraz znaczenie w skali globalnej, lecz także ze względu na związek kompozytorów ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, w którym obaj debiutowali, współpracując z wybitnym tutejszym kompozytorem i realizatorem dźwięku, Eugeniuszem Rudnikiem. Twórcy ci wywarli na siebie wzajemnie przemożny wpływ, determinując tym samym dalszy rozwój muzyki elektroakustycznej i eksperymentalnej w Polsce oraz Norwegii.
Niesłabnące znaczenie tych – epokowych dla obu kultur muzycznych – związków postanowiliśmy zaprezentować z jednej strony, publikując, w odświeżonych cyfrowo wersjach i z towarzyszeniem bogatego krytycznego komentarza, archiwalne nagrania Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga; z drugiej zaś – powierzając reinterpretacje dzieł Eugeniusza Rudnika i innych kompozytorów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia wybitnym współczesnym przedstawicielom norweskiej sceny eksperymentalnej. Do współpracy postanowiliśmy zaprosić Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach (NOTAM), ze względu na ogromne doświadczenie tej instytucji w tego rodzaju przedsięwzięciach, a także znajomość lokalnego kontekstu oraz kanałów komunikacyjnych.
Rok 2013 poświęcony będzie przede wszystkim, koordynowanym przez NOTAM na terenie Norwegii oraz Fundację 4.99 w Polsce, pracom badawczym zmierzającym do ustalenia faktycznego dorobku elektroakustycznego Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga z ich okresów „polskiego” i „norweskiego”, pozyskaniu wysokiej jakości kopii nagrań, ustaleniu ich statusu prawnego. Na tej podstawie kuratorzy z obu krajów ustalą programy monograficznych, wielopłytowych albumów poświęconych obu kompozytorom, a także zlecą stworzenie rozbudowanych esejów towarzyszących, w trzech wersjach językowych (polski / norweski / angielski). Od poprzednich tego typu wydawnictw albumy te różnić będą się: przekrojowym w wymiarze czasowym oraz merytorycznym (uwzględnimy muzykę towarzyszącą innym dziedzinom sztuki) charakterem oraz pogłębioną, krytyczną naturą opracowania zorientowaną na analizę polsko-norweskich związków kulturowych oraz znaczenie archiwalnych nagrań dla współczesnego oblicza muzyki elektroakustycznej w obu krajach. Publikacja albumu poświęconego Nordheimowi planowana jest na rok 2013, premiera monografii Kolberga – ze względu na większe rozproszenie materiału i mniej zaawansowany stan badań – na rok 2014. W latach 2014-2015 nastąpi akcja informacyjna i promocyjna dotycząca tych publikacji, skierowana do ośrodków akademickich, artystycznych oraz mediów europejskich, z którymi Fundacja 4.99 oraz NOTAM utrzymują stałe kontakty w związku ze swoją bieżącą działalności. Egzemplarze albumów trafią do regularnego obiegu rynkowego standardowymi kanałami dystrybucyjnymi Fundacji 4.99 oraz wydawnictwa Bôłt Records.
W roku 2013 złożone zostaną również zamówienia kompozytorskie i producenckie u dwójki wybitnych przedstawicieli norweskiej muzyki elektroakustycznej. Znakomitej kompozytorce, wokalistce i wykonawczyni muzyki live electronics Maji Ratkje (laureatce m.in. Nagrody Nordheima oraz prestiżowej Prix Ars Electronica 2003, nagrywającej dla Rune Grammofon i Tzadik) powierzymy utwory Eugeniusza Rudnika oparte na materiale wokalnym. Nowe dzieło będzie po części kolażem oryginalnych nagrań polskiego kompozytora, a po części próbą przeniesienia jego studyjnych eksperymentów w świat nowoczesnej wokalno-elektronicznej improwizacji.
Helge Stenowi – cenionemu na całym świecie producentowi muzyki ambient i noise, znanemu pod pseudonimem Deathprod – powierzymy utwory różnych kompozytorów ze Studia Eksperymentlanego Polskiego Radia. Strategia twórcza z pogranicza kolażu i remiksu – zastosowana już przez Stena na epokowej płycie „Nordheim Transformed” – ujawni wewnętrzne bogactwo i ponadczasowość materiału polskich kompozytorów.
Robocze wersje autorskich projektów Ratkje i Deathproda zostaną zaprezentowane w drugiej połowie roku 2013 w ramach premierowego koncertu w Polsce (Maja Ratkje) oraz na antenie Programu Drugi Polskiego Radia (Deathprod). W roku 2014 te nowe utwory zarejestrowane zostaną podczas studyjnych sesji opublikowane na płytach wydawnictwa Bôłt Records. Ponadto Maja Ratkje przedstawi ostateczną koncertową wersję swojego projektu podczas występu w Norwegii. Rok 2015 poświęcimy na promocję całego projektu „Eastern Waves: Warszawa – Oslo” w skali kontynentalnej. Maja Ratkje oraz wybrani przez kuratorów Fundacji 4.99 2 artyści z Polski prezentować będą podczas 4 specjalnych wieczorów (3 koncerty każdy) w klubach i na festiwalach na terenie całej Europy współczesne wersje oraz parafrazy historycznych arcydzieł polsko-norweskiej muzyki elektronicznej. Trasa posłuży także promocji 4 wydawnictw płytowych, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy współczesnymi polskimi i norweskimi twórcami eksperymentalnymi, zainteresowaniu elektroakustycznymi tradycjami naszego regionu międzynarodowego środowiska odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej.
Chodzi z jednej strony o koneserów historii sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś – o nową publiczność klubową. Projekt posłuży więc integracji różnorodnych – kulturowo i środowiskowo – grup odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej, a także prezentacji i promocji tego typu twórczości z Polski i Norwegii, z uwzględnieniem jej globalnego znaczenia, kulturowej odrębności oraz różnorodności. Trwałym dokumentem projektu, o szczególnych walorach edukacyjnych (krytyczne eseje w trzech wersjach językowych), pozostaną cztery wydawnictwa płytowe. Przychód ze sprzedaży płyt przeznaczony zostanie na realizację projektu.
Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy skalkulować jako oczekiwane wynagrodzenie za realizację całego projektu. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w trzech ratach za każdy rok projektu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową – pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa – lub mailem – pod adres: internet.glissando@gmail.com – w terminie 10.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwykły wpis

konkurs na stanowisko producenta wydawnictw płytowych w projekcie „Eastern Waves: Warszawa Oslo”

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy zlecenia na okres maj 2013-grudzień 2015 na stanowisku producenta wydawnictw płytowych w projekcie „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Zakres czynności obejmować będzie:
– podejmowanie szczegółowych decyzji dotyczących programu 4 albumów płytowych, ich oprawy wizualnej oraz autorstwa i zawartości komentarzy (we współpracy z koordynatorem projektu ze strony NOTAM),
– koordynacja prac uczestników projektu zaangażowanych w produkcję wydawnictw płytowych, konsultacje i pertaktacje z podwykonawcami projektu (drukarnia, tłocznie płyt),
– ustalenie i realizacja strategii promocyjnej dotyczącej wydawnictw płytowych (we współpracy z producentem koncertów).
Wymagania dotyczące stanowiska:
– doświadczenie w pracy przy projektach kulturalnych, w szczególności związanych z produckją wydawnictw płytowych,
– znajomość dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia,
– doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków publicznych i europejskich,
– doświadczenie w koordynacji pracy artystów i ekspertów rożnych dyscyplin,
– znajomość języka angielskiego,
– biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
Opis projektu „Eastern Waves: Warszawa-Oslo”:
Projekt poświęcony będzie dokonaniom pionierów norweskiej muzyki elektroakustycznej: Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga, a w szczególności ich działalności w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie tylko ze względu na ich odrębność oraz znaczenie w skali globalnej, lecz także ze względu na związek kompozytorów ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, w którym obaj debiutowali, współpracując z wybitnym tutejszym kompozytorem i realizatorem dźwięku, Eugeniuszem Rudnikiem. Twórcy ci wywarli na siebie wzajemnie przemożny wpływ, determinując tym samym dalszy rozwój muzyki elektroakustycznej i eksperymentalnej w Polsce oraz Norwegii.
Niesłabnące znaczenie tych – epokowych dla obu kultur muzycznych – związków postanowiliśmy zaprezentować z jednej strony, publikując, w odświeżonych cyfrowo wersjach i z towarzyszeniem bogatego krytycznego komentarza, archiwalne nagrania Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga; z drugiej zaś – powierzając reinterpretacje dzieł Eugeniusza Rudnika i innych kompozytorów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia wybitnym współczesnym przedstawicielom norweskiej sceny eksperymentalnej. Do współpracy postanowiliśmy zaprosić Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach (NOTAM), ze względu na ogromne doświadczenie tej instytucji w tego rodzaju przedsięwzięciach, a także znajomość lokalnego kontekstu oraz kanałów komunikacyjnych.
Rok 2013 poświęcony będzie przede wszystkim, koordynowanym przez NOTAM na terenie Norwegii oraz Fundację 4.99 w Polsce, pracom badawczym zmierzającym do ustalenia faktycznego dorobku elektroakustycznego Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga z ich okresów „polskiego” i „norweskiego”, pozyskaniu wysokiej jakości kopii nagrań, ustaleniu ich statusu prawnego. Na tej podstawie kuratorzy z obu krajów ustalą programy monograficznych, wielopłytowych albumów poświęconych obu kompozytorom, a także zlecą stworzenie rozbudowanych esejów towarzyszących, w trzech wersjach językowych (polski / norweski / angielski). Od poprzednich tego typu wydawnictw albumy te różnić będą się: przekrojowym w wymiarze czasowym oraz merytorycznym (uwzględnimy muzykę towarzyszącą innym dziedzinom sztuki) charakterem oraz pogłębioną, krytyczną naturą opracowania zorientowaną na analizę polsko-norweskich związków kulturowych oraz znaczenie archiwalnych nagrań dla współczesnego oblicza muzyki elektroakustycznej w obu krajach. Publikacja albumu poświęconego Nordheimowi planowana jest na rok 2013, premiera monografii Kolberga – ze względu na większe rozproszenie materiału i mniej zaawansowany stan badań – na rok 2014. W latach 2014-2015 nastąpi akcja informacyjna i promocyjna dotycząca tych publikacji, skierowana do ośrodków akademickich, artystycznych oraz mediów europejskich, z którymi Fundacja 4.99 oraz NOTAM utrzymują stałe kontakty w związku ze swoją bieżącą działalności. Egzemplarze albumów trafią do regularnego obiegu rynkowego standardowymi kanałami dystrybucyjnymi Fundacji 4.99 oraz wydawnictwa Bôłt Records.
W roku 2013 złożone zostaną również zamówienia kompozytorskie i producenckie u dwójki wybitnych przedstawicieli norweskiej muzyki elektroakustycznej. Znakomitej kompozytorce, wokalistce i wykonawczyni muzyki live electronics Maji Ratkje (laureatce m.in. Nagrody Nordheima oraz prestiżowej Prix Ars Electronica 2003,nagrywającej dla Rune Grammofon i Tzadik) powierzymy utwory Eugeniusza Rudnika oparte na materiale wokalnym. Nowe dzieło będzie po części kolażem oryginalnych nagrań polskiego kompozytora, a po części próbą przeniesienia jego studyjnych eksperymentów w świat nowoczesnej wokalno-elektronicznej improwizacji.
Helge Stenowi – cenionemu na całym świecie producentowi muzyki ambient i noise, znanemu pod pseudonimem Deathprod – powierzymy utwory różnych kompozytorów ze Studia Eksperymentlanego Polskiego Radia. Strategia twórcza z pogranicza kolażu i remiksu – zastosowana już przez Stena na epokowej płycie „Nordheim Transformed” – ujawni wewnętrzne bogactwo i ponadczasowość materiału polskich kompozytorów.
Robocze wersje autorskich projektów Ratkje i Deathproda zostaną zaprezentowane w drugiej połowie roku 2013 w ramach premierowego koncertu w Polsce (Maja Ratkje) oraz na antenie Programu Drugi Polskiego Radia (Deathprod). W roku 2014 te nowe utwory zarejestrowane zostaną podczas studyjnych sesji opublikowane na płytach wydawnictwa Bôłt Records. Ponadto Maja Ratkje przedstawi ostateczną koncertową wersję swojego projektu podczas występu w Norwegii. Rok 2015 poświęcimy na promocję całego projektu „Eastern Waves: Warszawa – Oslo” w skali kontynentalnej. Maja Ratkje oraz wybrani przez kuratorów Fundacji 4.99 2 artyści z Polski prezentować będą podczas 4 specjalnych wieczorów (3 koncerty każdy) w klubach i na festiwalach na terenie całej Europy współczesne wersje oraz parafrazy historycznych arcydzieł polsko-norweskiej muzyki elektronicznej. Trasa posłuży także promocji 4 wydawnictw płytowych, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy współczesnymi polskimi i norweskimi twórcami eksperymentalnymi, zainteresowaniu elektroakustycznymi tradycjami naszego regionu międzynarodowego środowiska odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej.
Chodzi z jednej strony o koneserów historii sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś – o nową publiczność klubową. Projekt posłuży więc integracji różnorodnych – kulturowo i środowiskowo – grup odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej, a także prezentacji i promocji tego typu twórczości z Polski i Norwegii, z uwzględnieniem jej globalnego znaczenia, kulturowej odrębności oraz różnorodności. Trwałym dokumentem projektu, o szczególnych walorach edukacyjnych (krytyczne eseje w trzech wersjach językowych), pozostaną cztery wydawnictwa płytowe . Przychód ze sprzedaży płyt przeznaczony zostanie na realizację projektu.
Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy skalkulować jako oczekiwane wynagrodzenie za realizację całego projektu. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w trzech ratach za każdy rok projektu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową – pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa – lub mailem – pod adres: internet.glissando@gmail.com – w terminie 10.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwykły wpis

konkurs na stanowisko kuratora projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących zatrudnienia w ramach umowy zlecenia na okres maj 2013-grudzień 2015 na stanowisku kuratora projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.

Zakres czynności obejmować będzie:
– koordynację działań merytorycznych oraz informacyjnych wszystkich uczestników projektu,
– podejmowanie kluczowych decyzji merytorycznych
– prowadzenie prac badawczych na terenie Polski
– zawieranie umów i prowadzenie sprawozdawczości
– przygotowanie ogólnej strategii promocyjnej projektu

Wymagania dotyczące stanowiska:
– doświadczenie w pracy przy projektach kulturalnych, w szczególności związanych z muzyką współczesną i eksperymentalną,
– znajomość dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia,
– doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem środków publicznych i europejskich,
– doświadczenie w koordynacji pracy artystów i ekspertów rożnych dyscyplin,
– znajomość języka angielskiego,
– biegła obsługa komputera (m.in. pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
Opis projektu „Eastern Waves: Warszawa-Oslo”:
Projekt poświęcony będzie dokonaniom pionierów norweskiej muzyki elektroakustycznej: Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga, a w szczególności ich działalności w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie tylko ze względu na ich odrębność oraz znaczenie w skali globalnej, lecz także ze względu na związek kompozytorów ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, w którym obaj debiutowali, współpracując z wybitnym tutejszym kompozytorem i realizatorem dźwięku, Eugeniuszem Rudnikiem. Twórcy ci wywarli na siebie wzajemnie przemożny wpływ, determinując tym samym dalszy rozwój muzyki elektroakustycznej i eksperymentalnej w Polsce oraz Norwegii.
Niesłabnące znaczenie tych – epokowych dla obu kultur muzycznych – związków postanowiliśmy zaprezentować z jednej strony, publikując, w odświeżonych cyfrowo wersjach i z towarzyszeniem bogatego krytycznego komentarza, archiwalne nagrania Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga; z drugiej zaś – powierzając reinterpretacje dzieł Eugeniusza Rudnika i innych kompozytorów Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia wybitnym współczesnym przedstawicielom norweskiej sceny eksperymentalnej. Do współpracy postanowiliśmy zaprosić Norweskie Centrum Technologii w Muzyce i Sztukach (NOTAM), ze względu na ogromne doświadczenie tej instytucji w tego rodzaju przedsięwzięciach, a także znajomość lokalnego kontekstu oraz kanałów komunikacyjnych.
Rok 2013 poświęcony będzie przede wszystkim, koordynowanym przez NOTAM na terenie Norwegii oraz Fundację 4.99 w Polsce, pracom badawczym zmierzającym do ustalenia faktycznego dorobku elektroakustycznego Arne Nordheima oraz Kåre Kolberga z ich okresów „polskiego” i „norweskiego”, pozyskaniu wysokiej jakości kopii nagrań, ustaleniu ich statusu prawnego. Na tej podstawie kuratorzy z obu krajów ustalą programy monograficznych, wielopłytowych albumów poświęconych obu kompozytorom, a także zlecą stworzenie rozbudowanych esejów towarzyszących, w trzech wersjach językowych (polski / norweski / angielski). Od poprzednich tego typu wydawnictw albumy te różnić będą się: przekrojowym w wymiarze czasowym oraz merytorycznym (uwzględnimy muzykę towarzyszącą innym dziedzinom sztuki) charakterem oraz pogłębioną, krytyczną naturą opracowania zorientowaną na analizę polsko-norweskich związków kulturowych oraz znaczenie archiwalnych nagrań dla współczesnego oblicza muzyki elektroakustycznej w obu krajach. Publikacja albumu poświęconego Nordheimowi planowana jest na rok 2013, premiera monografii Kolberga – ze względu na większe rozproszenie materiału i mniej zaawansowany stan badań – na rok 2014. W latach 2014-2015 nastąpi akcja informacyjna i promocyjna dotycząca tych publikacji, skierowana do ośrodków akademickich, artystycznych oraz mediów europejskich, z którymi Fundacja 4.99 oraz NOTAM utrzymują stałe kontakty w związku ze swoją bieżącą działalności. Egzemplarze albumów trafią do regularnego obiegu rynkowego standardowymi kanałami dystrybucyjnymi Fundacji 4.99 oraz wydawnictwa Bôłt Records.
W roku 2013 złożone zostaną również zamówienia kompozytorskie i producenckie u dwójki wybitnych przedstawicieli norweskiej muzyki elektroakustycznej. Znakomitej kompozytorce, wokalistce i wykonawczyni muzyki live electronics Maji Ratkje (laureatce m.in. Nagrody Nordheima oraz prestiżowej Prix Ars Electronica 2003, nagrywającej dla Rune Grammofon i Tzadik) powierzymy utwory Eugeniusza Rudnika oparte na materiale wokalnym. Nowe dzieło będzie po części kolażem oryginalnych nagrań polskiego kompozytora, a po części próbą przeniesienia jego studyjnych eksperymentów w świat nowoczesnej wokalno-elektronicznej improwizacji.
Helge Stenowi – cenionemu na całym świecie producentowi muzyki ambient i noise, znanemu pod pseudonimem Deathprod – powierzymy utwory różnych kompozytorów ze Studia Eksperymentlanego Polskiego Radia. Strategia twórcza z pogranicza kolażu i remiksu – zastosowana już przez Stena na epokowej płycie „Nordheim Transformed” – ujawni wewnętrzne bogactwo i ponadczasowość materiału polskich kompozytorów.
Robocze wersje autorskich projektów Ratkje i Deathproda zostaną zaprezentowane w drugiej połowie roku 2013 w ramach premierowego koncertu w Polsce (Maja Ratkje) oraz na antenie Programu Drugi Polskiego Radia (Deathprod). W roku 2014 te nowe utwory zarejestrowane zostaną podczas studyjnych sesji opublikowane na płytach wydawnictwa Bôłt Records. Ponadto Maja Ratkje przedstawi ostateczną koncertową wersję swojego projektu podczas występu w Norwegii. Rok 2015 poświęcimy na promocję całego projektu „Eastern Waves: Warszawa – Oslo” w skali kontynentalnej. Maja Ratkje oraz wybrani przez kuratorów Fundacji 4.99 2 artyści z Polski prezentować będą podczas 4 specjalnych wieczorów (3 koncerty każdy) w klubach i na festiwalach na terenie całej Europy współczesne wersje oraz parafrazy historycznych arcydzieł polsko-norweskiej muzyki elektronicznej. Trasa posłuży także promocji 4 wydawnictw płytowych, nawiązaniu nowych kontaktów pomiędzy współczesnymi polskimi i norweskimi twórcami eksperymentalnymi, zainteresowaniu elektroakustycznymi tradycjami naszego regionu międzynarodowego środowiska odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej.
Chodzi z jednej strony o koneserów historii sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś – o nową publiczność klubową. Projekt posłuży więc integracji różnorodnych – kulturowo i środowiskowo – grup odbiorców oraz twórców muzyki elektronicznej, a także prezentacji i promocji tego typu twórczości z Polski i Norwegii, z uwzględnieniem jej globalnego znaczenia, kulturowej odrębności oraz różnorodności. Trwałym dokumentem projektu, o szczególnych walorach edukacyjnych (krytyczne eseje w trzech wersjach językowych), pozostaną cztery wydawnictwa płytowe. Przychód ze sprzedaży płyt przeznaczony zostanie na realizację projektu.
Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy skalkulować jako oczekiwane wynagrodzenie za realizację całego projektu. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w trzech ratach za każdy rok projektu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.
Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową – pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa – lub mailem – pod adres: internet.glissando@gmail.com – w terminie do 10.09.2012 (liczy się data stempla pocztowego).

Zwykły wpis